Palabras claves :

Álbum Título Alt. Duración compo/artista Descripción Palabras claves
CEZ4146 Trio Electrico
[CEZ4146 - 5]
0 2'19 Michelino, Silvano, Reggiani, Célia Letras [...] Frevo. Bahia's festival typical dance. Uplifting & exciting. Female singer, electric [...] carnaval, Bahía, frevo, canción y temas, cantado en portugués de Brasil [...]
  • -
  • -
  • 0:00/0:00 - 0.00