Palabras claves :

Álbum Título Alt. Duración compo/artista Descripción Palabras claves
CEZ4445 Automatons
[CEZ4445 - 7]
0 1'50 Archil & Leon Electro beat. Mechanical, groovy & lively. Repetitive & cyclic. Suggested for industry. Fx [...] industria, mecánico, metálica, electro beat, persecución [...]
CEZ4427 Bleepship Countdown
[CEZ4427 - 14]
0 1'00 Grand David Retro TV jingle. Spacy, skippy & wacky. 8bit analog synth, moog, electric organ, vocal [...] divertido, jingle, kitsch & cursi, feliz y contento, TV retro [...]
EOS44 Tango de verre
[EOS44 - 4]
0 1'56 Schacre, Jérémie Tango. Bumpy, passionate & tragi-comic. Pizzicati, spanish guitar. Glass FX & door FX. [...] tragicómico, divertido, excéntrico, guitarra clásica, pizzicato [...]
  • -
  • -
  • 0:00/0:00 - 0.00