Palabras claves :

Álbum Título Alt. Duración compo/artista Descripción Palabras claves
CEZ4068 Dream Catcher
[CEZ4068 - 19]
0 1'42 Pasquier, Paul Child-like & playful. Marimba & vibraphone burbujeante, cristalina, delicada, luminoso, cíclico [...]
CEZ4068 Dream Object
[CEZ4068 - 20]
0 2'47 Pasquier, Paul Magical & airy. Marimba & vibraphone fondo marino, fluido, luminoso, magos & funámbulos, música de circo [...]
CEZ4068 Dream Workshop
[CEZ4068 - 21]
0 1'42 Pasquier, Paul Child-like & delicat. Marimba & vibraphone. luminoso, música de circo, artesanal, cristalina, industria [...]
  • -
  • -
  • 0:00/0:00 - 0.00