Palabras claves :

Álbum Título Alt. Duración compo/artista Descripción Palabras claves
CLA3001 E che più far poss'io
[CLA3001 - 2]
0 7'33 Gasparini, Francesco Baroque cantata. Elegant yet melancholic. Female singer Mezzo-soprano, harpsichord, baroque [...] mezzosoprano (voz), música barroca (1600-1750), siglo XVIII, clavicordio, refinado [...]
  • -
  • -
  • 0:00/0:00 - 0.00